Distributed manufacturing of open source medical hardware for pandemics

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Distributed manufacturing of open source medical hardware for pandemics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

商业与经济