A five-layer deep convolutional neural network with stochastic pooling for chest CT-based COVID-19 diagnosis

Yu Dong Zhang, Suresh Chandra Satapathy, Shuaiqi Liu, Guang Run Li

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”A five-layer deep convolutional neural network with stochastic pooling for chest CT-based COVID-19 diagnosis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

工程与材料科学