Välkommen till COVID-19 Forskningssamarbeten

Forskare och institutioner relaterade till coronavirus-epidemin

“COVID-19" Aim:
Identifiera möjliga samarbetspartners inom grundforskning, translationell forskning och praktisk praktik i områden relaterade till coronavirus-epidemin.

Omfång:
• Ett urval av forskare som huvudsakligen är aktiva inom områden som coronavirus, MERS och SARS.
• För dessa forskare visas publikationer som matchats mot en Scopus-sökning på coronavirus-relaterade teman. Fullständiga författarprofiler är tillgängliga via länken “View Scopus Profile”.

Besök även gärna:  vårt informationscenter  Lancets informationssida om coronaviruset

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Klicka på prickar och munkar för att hämta detaljer.