The COVID-19 Pandemic: Healthcare Crisis Leadership as Ethics Communication

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftCambridge Quarterly of Healthcare Ethics
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2020

Citeer dit