The COVID-19 Pandemic: A Month of Bioethics in Finland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftCambridge Quarterly of Healthcare Ethics
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2020

Citeer dit