Revisiting the one health approach in the context of COVID-19: A look into the ecology of this emerging disease

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

50 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAdvances in Animal and Veterinary Sciences
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2020

Citeer dit