No antibody response in acral cutaneous manifestations associated with COVID-19?

R. Mahieu, L. Tillard, H. Le Guillou-Guillemette, E. Vinatier, P. Jeannin, A. Croué, Y. Le Corre, Y. M. Vandamme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volume34
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2020

Citeer dit