COVID-19 and elective cosmetic procedures: Asymptomatic transmission in epidemic area and subsequent burdens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Cosmetic Dermatology
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jun 2020

Citeer dit