Biologic agents in psoriasis: our experience during coronavirus infection

Davide Strippoli, Tania Barbagallo, Francesca Prestinari, Giuseppe Russo, Fabrizio Fantini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Journal of Dermatology
Volume59
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2020

Citeer dit