Acral cutaneous lesions in the time of COVID-19

S. Recalcati, T. Barbagallo, L. A. Frasin, F. Prestinari, A. Cogliardi, M. C. Provero, E. Dainese, A. Vanzati, F. Fantini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

73 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volume34
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Acral cutaneous lesions in the time of COVID-19'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit