A five-layer deep convolutional neural network with stochastic pooling for chest CT-based COVID-19 diagnosis

Yu Dong Zhang, Suresh Chandra Satapathy, Shuaiqi Liu, Guang Run Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A five-layer deep convolutional neural network with stochastic pooling for chest CT-based COVID-19 diagnosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

工程与材料科学