Identification and characterization of a silent mutation in RNA binding domain of N protein coding gene from SARS-CoV-2

Reza Zolfaghari Emameh, Mahyar Eftekhari, Hassan Nosrati, Jalal Heshmatnia, Reza Falak

Sortida de recerca: Articlerevisió per companys

1 Citació (Scopus)

Empremta digital Navegar pels temes de recerca de 'Identification and characterization of a silent mutation in RNA binding domain of N protein coding gene from SARS-CoV-2'. Junts formen una empremta única.

医学与生命科学